Navigacija

SK - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita (27.1.)

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija održan 27.1.2023. nije položio niko. Radovi se mogu pogledati u petak (3.2) u 9:00 časova na AGGF-u. Usmeni dio ispita i test će se održati u ponedeljak (6.2.) u 10:00 časova na AGGF-u.