Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_13.2.2023.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita koji je održan 13.2.2023. godine, položili su:

KI3

Drago Tomić                     uslovno*

BKA

Anja Savić                        14

Usmeni dio ispita održaće se u srijedu  22.2.2023. sa početkom u 9:00 časova u prostorijama fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3).

* Kandidati koji su USLOVNO položili imaju pravo jednom pristupiti usmenom ispitu, u prvom terminu nakon pismenog ispita, i ukoliko ne polože, dužni su ponovo polagati pismeni dio ispita.