Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_februar

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka održaće se 8.2.2023. (srijeda), sa početkom u 8:30 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti pregledan elaborat!