Navigacija

SK - Rezultati drugog kolokvijuma

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Drugi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija položili su:

student

br. ind.

(%)

Rakić Dragana

17/19

90

Jović Nina

45/19

75

Jeremić Andrea

33/19

60