Navigacija

FZ_Rezultati pismenog dijela ispita (januar)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (OA07FZ) položili su: 

1. Aleksandra Jekić  65%

2. Zvjezdana Dubov  51%

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (OA19FZ) niko nije položio. Usmeni dio ispita održaće se naredni četvrtak. Studenti koji planiraju na usmeni neka to potvrde predmetnom asistentu.