Navigacija

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata

Međunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na sljedećim univerzitetima:

-    Helenski mediteranski univerzitet na Kritu 
-    Univerzitet Aleksandru Joan Kuza u Jašiju
-    Politehnički institut u Beži 
-    Univerzitet Tomas Mor u Mehelenu
-    Univerzitet u Lionu 1 – studentska praksa

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1) / Ugovora o studentskoj praksi (Prilog 3)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja - http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi - Uputstvo za prijavu razmjene studenata
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org 
 
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 17. nobembra 2022. godine do 12:00 časova.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107. 
2.    Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12147/AGGF_Erasmus_1.png