Navigacija

SK - Rezultati pismenog (30.9.) i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija održan 30.9. položili su:

student

br. ind.

(%)

Dragičević Boris

44/15

75

Injac Boris

29/19

70

Popović Nemanja

39/18

65

Damjanović Milica

24/15

60

Gajić Luka

09/19

60

Hrstić Lea

18/19

55

Đekanović Biljana

46/19

55

Ćustić Siniša

41/15

51

Zorić Dušan

25/17

51

Zelić Maja

16/19

51

Đumić Sara

25/18

51

 

Radovi se mogu pogledati u petak (7.10) u 10:00 časova na AGGF-u.

Usmeni dio ispita i test će se održati u četvrtak (13.10) u 10:00 časova na AGGF-u.