Navigacija

Istorija umjetnosti OKTOBAR 2

Oglasna pločaArhitektura

Ispit u drugom oktobarskom roku iz predmeta ISTORIJA UMJETNOSTI će biti održan u sali AU7 na Akademiji umjetnosti u ponedjeljak, 10.10.2022. u 8 časova.