Navigacija

SK - Rezultati pismenog (16.9.) i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija održan 16.9. nije položio niko. 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak (22.9.) u 14:00 časova.

Usmeni dio ispita / test će se održati u ponedeljak (26.9.) u 13:00 časova na AGGF-u.