Navigacija

OA19MOM - rezultati pismenog dijela ispita održanog 16.09.2022

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - OA19MOM

Pismeni dio ispita iz predmeta OA19MOM održan (16.09.2022) položili su:

Branka Jakovljević: 56%

Završni dio ispita će se održati u petak (23.9.2022) u 9 časova na AGGF-u.