Navigacija

MOM - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - MOM

Pismeni ispit iz predmeta Mehanika i otpornost materijala održan 29.8. položili su:

student

br. ind.

(%)

Zelić Maja

16/19

84

Injac Boris

29/19

78

Popović Nemanja

39/18

73

Hrstić Lea

18/19

65

Đekanović Biljana

46/19

58

Gajić Luka

09/19

51

 

Student Isidora Bulatović treba da se javi predmetnom asistentu u četvrtak (1.9.) u 12:00 časova na AGGF-u.

Radovi se mogu pogledati u četvrtak (1.9.) u 12:00 časova na AGGF-u.

Usmeni ispit i test će se održati 5.9. (ponedeljak) u 13:00 časova na AGGF-u.