Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_septembar_oktobar_22

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u septembarskom ili oktobarskom ispitnom roku održaće se u sledećim terminima: 31.8.2022. (srijeda), 14.9.2022. (srijeda) i 28.9.2022. (srijeda), sa početkom u 8:30 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!