Navigacija

MOM, SK - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - MOMStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Mehanika i otpornost materijala, i Statika konstrukcija održan 1.7. nije položio niko. Radovi se mogu pogledati u četvrtak (7.7.) u 11:00 časova na AGGF-u.

Usmeni ispit i test, iz oba predmeta, će se održati u petak (8.7.) u 9:00 časova na AGGF-u.