Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_4.7.2022.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Rezultati pismenog dijela ispita koji je održan 4.7.2022. godine:

KI3

Nikolina Kostrešević     11

BKA

Stipan Klarić                     13

Željana Kuzmanović           11

Nikolina Stećuk                  12

Daliborka Mitrić              11

BK1

Dragomir Mirjanić              13

 

* Usmeni dio ispita će se održati u prethodno zakazanim terminima.