Navigacija

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografija 2 i Kartografske projekcije

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 1 - K1Kartografske projekcije - KP

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografija 2 su:

  1. Petar Malešević, 01/19 - 20 (deset)
  2. Dmitar Velemir, 19/19 - 20 (deset)
  3. Miloš Velemir, 13/19 - 20 (deset)
  4. Jelena Lalović, 15/18 - 15 (osam)

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografske projekcije su:

  1. Aleksandra Vokić, 29/21 - 15 (osam)
  2. Marko Đurđević, 01/20 - 15 (osam)