Navigacija

FZ_Rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (OA07FZ i OA19FZ) niko nije položio. 

Studenti koji su ranije položili pismeni, a planiraju na usmeni, neka se jave predmetnom asistentu.