Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_20.6.2022.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Rezultati pismenog dijela ispita koji je održan 20.6.2022. godine:

KI3

Matej Lukajić                    16

Pavle Tadić                     16

Aleksandra Erić              uslovno

Nikolina Kostrešević    uslovno

BKA

Milica Salamić              18

Stipan Klarić                    -

Željana Kuzmanović          -

Nikolina Stećuk                -

Daliborka Mitrić             -

BK1

Dragomir Mirjanić            -

 

* Kandidati koji su USLOVNO položili imaju pravo jednom pristupiti usmenom ispitu, u prvom terminu nakon pismenog ispita, i ukoliko ne polože, dužni su ponovo polagati pismeni dio ispita.