Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_jul 22

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom terminu junsko-julskog roka (4.7.2022.), održaće se u četvrtak, 30.6.2022. sa početkom u 8:30 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!