Navigacija

ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE RADOVA- termin 1. TESTA

Oglasna pločaArhitekturaOrganizacija i izvođenje radova - OIR

Prema dogovoru na  nekoliko prethodnih vježbi, odlučili smo  da 1. Test bude u sedmici od 16. do 22. maja u terminu vježbi. S obzirom da mi vježbe imamo uglavnom četvrtkom, to bi onda trebao biti 19. maj, ali pratite raspored nastave.

Testovi nisu obavezni. Možete da ih ne polažete ako tako želite, ali gubite bodove. I nećemo ponovo držati Testove. Možete uraditi 1. test, a da ne uradite 2. test i obrnuto. Svaki test ima 5 do 10  pitanja sa ponuđenim odgovorima i vi trebate zaokružiti tačan odgovor. Na svakom testu možete osvojiti maksimalno 10 bodova. 
Pitanja su opšta i sve smo radili na vježbama i imate sve u materijalu za vježbe. Koliko god osvojite računa vam se. Ako neko bude zdravstveno spriječen, održaće mu se test naknadno, prema dogovoru. 

Detaljna objašnjenja i materijal za 1. test se nalaze u Google Classroom OIR   a pristupni kod je  d52ju6i

 

Srdačan pozdrav

asistentica Nataša Popović-Miletić