Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_apsolventski maj 2022

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u apsolventskom roku u maju (17.5.2022.), održaće se u petak, 13.5.2022. sa početkom u 8:00 časova, kancelarija br. 11.

Studenti koji planiraju pristupiti odbrani treba da se prijave predmetnom asistentu putem mejla na radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org 

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!