Navigacija

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata Arhitekture

Međunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Arhitektonskom fakultetu Tehničkom univerzitetu Brno (Brno University of Technology) u toku zimskog semestra akademske 2022/23. godine.


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

  1. Kopiju pasoša
  2. CV u Europass formatu
  3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
  4. Portfolio
  5. Prepis ocjena na engleskom jeziku
  6. Motivaciono pismo
  7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.


PRIJAVA:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija Studijskog programa Arhitektura i studetni drugog ciklusa studija Studijskog programa Arhitektura i urbanizam.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti koordinatoru za akademsku razmjenu studenata i osoblja AGGF-a, doc. dr Igoru Kuvaču na e-adresu: igor.kuvac@aggf.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 21. april 2022. godine u 16 časova.


POSTUPAK ODABIRA:

  1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
  2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
  3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.


DETALJI

Institucija prijema: Arhitektonski fakultet, Tehnički univerzitet Brno

Država: Češka Republika

Broj dostupnih stipendija: dvije (2)

Trajanje razmjene: četiri i po (4,5) mjeseca

Period realizacije razmjene: zimski semestar akademske 2022/23. godine

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),

Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni stipendijom.


LINKOVI