Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_19.4.2022.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Rezultati pismenog dijela ispita koji je održan 19.4.2022. godine:

KI3

Jovana Đurić                  13

Stefan Gračanin            10

Adriana Romić               10

BK1

Marijana Ubović           13

Mirjana Kuzmanović     13

Milana Vukojević         USLOVNO

BKA

Slađana Dabić                 17

Lana Vulin                        16

Katarina Sučić                11

Đorđe Đurić                    10

Boris Stanković              USLOVNO

Željana Kuzmanović       USLOVNO

Nina Zebić                       USLOVNO

Nikolina Stećuk              USLOVNO

Usmeni dio ispita održaće se 29.4.2022. (petak) sa početkom u 9:00 časova u prostorijama fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3).

* Kandidati koji su USLOVNO položili imaju pravo jednom pristupiti usmenom ispitu, u prvom terminu nakon pismenog ispita (29.4.), i ukoliko ne polože, dužni su ponovo polagati pismeni dio ispita.