Navigacija

SK - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija održan 22.3.2022. položio je :

student

br. ind.

(%)

Stanković Boris

39/15

51

 

Usmeni ispit i test će se održati u ponedeljak (4.4.) u 13:00 časova na AGGF-u. Studenti koji izlaze na usmeni dio ispita treba da se jave predmetnom asistentu do ponedeljka (28.3.).