Navigacija

MOM - odbrana godišnjih zadataka - 29.3.2022.

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - MOM

Na sjednici Katedre za Mehaniku i teoriju konstrukcija, održane 10.3., usvojena je molba studenata da se organizuje dodatni rok za predaju i odbranu godišnjih zadataka iz predmeta Mehanika i otpornost materijala. Molba je usvojena uz napomenu da novih rokova neće biti te da je neophodno da studenti prilikom odbrane pokažu da su zadatke uradili samostalno i sa razumijevanjem.

Dodatni rok za predaju i odbranu zadataka je 29.3. 2022. u 8:00 časova na AGGF-u.