Navigacija

Arhitektura danas - Google Classroom prijava

Oglasna pločaArhitekturaArhitektura danas - OAP07ARHD

Poštovane kolegice i kolege,

prvo predavanje na predmetu Arhitektura danas će biti u četvrtak, 3. marta sa početkom u 13:15.

Molim sve koji pohađaju predmet da prisustvuju predavanju radi formiranja evidencije i dogovora za obilazak lokacije u Podgorici.

Takođe, molim sve da se prijave na Classroom PRIJAVA zbog dalje komunikacije i distribucije materijala. Prijava je moguća samo sa studentskim nalogom.