Navigacija

SPGREO_SJ1,2,5,6,_oktobar_2021_rezultati ispita

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6

Engleski jezik 1 

Nikola Zvjerac 36/40 

Ognjen Supić 38/40 

Engleski jezik 2 

Nikolina Dušanić 26/40 

Milica Bosnić 31/40 

Engleski jezik 5 

Neda Popović 26/40

Engleski jezik 6 

Neda Popović 23.5/40 

Upis ocjena je 07.10. u 11.00 na lokaciji Pravnog fakulteta u kabinetu broj 11.