Navigacija

SK - rezultati završnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Završni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija položili su:

Jelena Mikanović - ocjena 8,

Ivana Piljagić - ocjena 7,

Nikolina Đurđević - ocjena 7.