Navigacija

PROGRAM ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA Za upis na 2. ciklus studija Studijskog programa Građevinarstvo

Oglasna pločaAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGF

Sva pravila vezana za polaganje su sadržana u Pravilniku o polaganju prijemnog ispita i o upisu kandidata na AGGF UNIBL:

Oblasti koje će se provjeravati na prijemnom ispitu (odgovarajući predmeti sa 1. ciklusa na AGGF-u):

 

KOHCTPUKTIBHO USMJERENJE

  • Dijagrami presječnih sila na nosačima prve vrste (Tehnička mehanika 1)
  • Dimenzionisanje betonskih konstrukcija (Betonske konstrukcije)
  • Dimenzionisanje čeličnih konstrukcija (Metalne konstrukcije)
  • Dimenzionisanje drvenih konstrukcija (Drvene konstrukcije)

Vrijeme trajanja ispita: 2 sata.

 

HIDROTEHNIČKO USMJERENJE

  • Hidrostatika (Mehanika fluida)
  • Tečenje u cijevima i otvorenim tokovima (Hidraulika)
  • Bilans voda u akumulaciji i odvodnja (Hidrologija)
  • Vrijeme trajanja ispita: 2 sata.

 

Napomena: Na ispitu je dozvoljeno koristiti pribor za pisanje i crtanje kao i ručni kalkulator. Sve potrebne tablice i priloge će biti date kandidatima od strane dežurnih.