Navigacija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa - master studija (2.rok)

Oglasna pločaAktuelnostiNovosti i obavještenjaUPIS 2021/2022

Drugi ciklus studija (master studij) - Slobodna mjesta

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Strani državljani

Ukupno

Građevinarstvo

Konstruktivno i hidrotehničko usmjerenje

6

5

2

13

Geodezija

11

5

2

18

Arhitektura i urbanizam

9

5

2

16

 

Rokovi:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 26.10.2021. završava 28.10.2021. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan od 8,00 do 16,00 časova u Studentskoj službi Fakulteta);

(2) polaganje prijemnog ispita je u prostorijama Fakulteta 29.10.2021. godine sa početkom u 9,00 časova;

(3) objavljivanje rezultata konkursa je 29.10.2021. godine do 13,00 časova (na internet stranici Fakulteta i na oglasnoj ploči Fakulteta);

(4) upis primljenih kandidata obaviće se 29.10.2021. godine.

 

Posebne odredbe:
 

Drugi ciklus studija (master studij)

Fakultet

Adresa

Studijski program drugog ciklusa

Uslovi upisa na studijski program drugog ciklusa su:

 

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

 

Adresa:

Banja luka

Vojvode Stepe Stepanovića 77/3

Građevinarstvo

Konstruktivno i hidrotehničko usmjerenje

  1. završene studije prvog ciklusa odgovarajućeg studija i ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije (ekvivalent 300 ECTS),
  2. položen prijemni ispit koji se polaže iz oblasti koje su izučavane na prvom ciklusu SP Građevinarstvo. Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 50, a sa prvog ciklusa studija je 50.

Geodezija

  1. završene studije prvog ciklusa odgovarajućeg studija i ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije (ekvivalentno 300 ECTS),
  2. položen prijemni ispit koji se polaže iz oblasti koje su izučavane na prvom ciklusu SP Geodezija. Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 50, a sa prvog ciklusa studija je 50.

Arhitektura i urbanizam

  1. završene studije prvog ciklusa arhitekture sa ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije arhitekture (ekvivalent 300 ECTS),
  2. položen prijemni ispit koji se polaže iz opšte kulture i informisanosti. Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 50, a sa prvog ciklusa studija je 50.

 

Sve detaljnije informacije vezano za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnog (kvalifikacionog) ispita, kandidati mogu dobiti u Studentskoj službi ili na telefon +387 51 462 545.