Navigacija

Geodezija u graditeljstvu - Obavjest za studente koji prelaze na novi nastavni plan

Oglasna pločaArhitektura

Obavještenje za studente koji prelaze sa starog na novi nastavni plan, čija realizacija je krenula prošle godine, da su dužni dolaziti na nastavu iz predmeta Primijenjena geodezija u arhitekturi koji se izvodi na prvoj godini studija.

Naime, predmet Geodezija u graditeljstvu je po starom nastavnom planu izvođen na trećoj godini u petom semestru, a ekvivalent ovom predmetu u novom nastavnom planu je predmet Primijenjena geodezija u arhitekturi, koji se izvodi u prvom semestru prve godine.

Nastava se izvodi petkom popodne. Važno je da se svi studenti koji prate nastavu iz ovog predmeta prijave na gugl učionicu Primijenjena geodezija u arhitekturi. Pristupni kod za učionicu je vcxwcel

Na učionici će se kačiti sva obavještenja vezano za rad na predmetu.