Navigacija

AP11_Obavještenje za studente koji slušaju predmet šk. 2021/22. godine

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 11 - AP11

Obavještavaju se studenti koji šk. 2021/22. godine slušaju predmet Arhitektonsko projektovanje 11 da će se sav materijal za nastavu postavljati na google drive platformi u drive folderu na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1_z745Onum7MKU_Z1206oqQDQ1WUwjysq?usp=sharing