Navigacija

SK - rezultati pismenog i termin završnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija položila je Tatjana Palačković (55%). 

Završni dio ispita će se održati 4.10. (ponedeljak) u 10:00 časova na AGGF-u.