Navigacija

ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE RADOVA - rezultati 1. oktobarskog roka

Oglasna pločaArhitekturaOrganizacija i izvođenje radova - OIR

Rezultati 1. oktobarskog ispitnog roka iz predmeta ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE RADOVA su:

R.b. Indeks Prezime i ime Prvi test Drugi test Semestralni
 zadatak
Prisustvo Završni ispit Ukupno poena (max 100) Konačna ocjena
Poena
 (max 10)
Poena
(max 10)
Poena (max 30) Poena
(max 4)
Izlazak Poena (max 46) Datum
1 13/18 Antić Milica 10 10 27 4 1 44 20.09.2021. 95 10
2 03/18 Jaćimović Jovana 6 4 25 4 1 42 20.09.2021. 81 9
3 29/18 Kajtez Ana 2 10 27 4 1 39 20.09.2021. 82 9
4 20/18 Piljagić Ivana 10 10 27 4 1 40 20.09.2021. 91 10
5 33/17 Medić Jovana 0 0 15 0 1 0=nije položio 20.09.2021.   5
6 27/17 Škarić Tijana 6 4 24 0 1 0= nije položio 20.09.2021.   5