Navigacija

MOM - rezultati pismenog dijela ispita i termin završnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitektura

Pismeni dio ispita iz predmeta Mehanika i otpornost materijala održan 27.8. položili su:

student

br. ind.

(%)

Ćetojević Milica

08/18

76

Đekić Jovana

21/19

65

Završni dio ispita će se održati 13.9. (ponedeljak) u 13 časova na AGGF-u sala br. 4.