Navigacija

F3_Rezultati pismenog dijela ispita (septembar II)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (OA07FZ) položili su: 

1) Nikolina Vuković 36/17, 51% 

Uvid u radove: petak u 09:00 h, lokacija iznad Pravnog fakulteta.