Navigacija

SK - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija položili su:

Jovana Jaćimović - 75%,

Nikolina Đurđević - 70%,

Katarina Sučić - 65% (2. kol.),

Blanka Jukić - 51%,

Jelena Tošinović - 51%,

Ana Gračanin - 51%.

Završni dio ispita će biti naknadno objavljen.