Navigacija

FZ_ Termin usmenog ispita (septembar I)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni ispit iz predmeta Fizika zgrade niko nije položio. Usmeni ispit će se održati u utorak sa početkom od 09:00 h. Studenti koji  planiraju na usmeni ispit neka se jave predmetnom asistentu.