Navigacija

Rezultati II praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2

Rezultati drugog praktičnog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Informatika 2 održanog 11.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

GEODEZIJA

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 15)
1. Golubović Boban 11/19 10
2. Đurđević Marko 01/20 15
3. Juričević Antonio 21/20 8
4. Kosić Ognjen 20/20 8
5. Malešević Petar 01/19 15
6. Radešić Dragana 22/20 9

 

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 8 ili više bodova.

Uvid u radove može se izvršiti u ponedjeljak, 14.06.2021. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent