Navigacija

FZ_ Rezultati pismenog ispita (I termin)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni ispit iz predmeta Fizika zgrade položili su:

1. Nemanja Popović 39/18     70%

2. Stipan Klarić 42/16         52%

Uvid u radove: petak u 09:00 h.