Navigacija

Osmi naučni skup Instalacije & Arhitektura 2021

Konferencije i skupoviAktuelnostiNovosti i obavještenja

Cilj Simpozijuma je da promoviše i istakne multidisciplinarni pristup u istraživanju, projektovanju i implementaciji instalacija, uz prikaz razvoja novih tendencija, ideja, metoda i istraživanja u oblasti arhitekture.

Tematski okvir obuhvata uticaj savremene prakse na projektovanje instalacija, konstrukciju, održavanje i upravljanje objektima, u cilju podsticanja promene pristupa i koncepta u arhitektonskom projektovanju koje potencira energetsku efikasnost, upotrebu lokalnih resursa i zelenu arhitekturu.

Očekivani rezultati Simpozijuma se odnose na razvoj ideja, preporuka i smernica za buduću arhitektonsku praksu. 

2. decembar 2021.

Organizator: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs.


Više informacijau nalazi se prilogu