Навигација

Осми научни скуп Инсталације & Архитектура 2021

Конференције и скуповиАктуелностиНовости и обавјештења

Циљ Симпозијума је да промовише и истакне мултидисциплинарни приступ у истраживању, пројектовању и имплементацији инсталација, уз приказ развоја нових тенденција, идеја, метода и истраживања у области архитектуре.

Тематски оквир обухвата утицај савремене праксе на пројектовање инсталација, конструкцију, одржавање и управљање објектима, у циљу подстицања промене приступа и концепта у архитектонском пројектовању које потенцира енергетску ефикасност, употребу локалних ресурса и зелену архитектуру.

Очекивани резултати Симпозијума се односе на развој идеја, препорука и смерница за будућу архитектонску праксу. 

2. децембар 2021.

Организатор: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
е-маил: simpozijumia@arh.bg.ac.rs.


Више информацијау налази се прилогу