Navigacija

Rezultati I praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2

Rezultati prvog praktičnog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Informatika 2 održanog 19.04.2021. godine dati su u tabelama ispod.

GEODEZIJA

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 15)
1. Balaban Sergej 08/20 1
2. Đurđević Marko 01/20 14
3. Malešević Petar 01/19 15
4. Petrović Vanja 10/19 6

 

GRAĐEVINARSTVO

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 15)
1. Vujić Anđela 12/20 10
2. Vučenović Nenad 13/20 8
3. Grozdić Zorana 27/20 5
4. Domazet Srđan 20/20 8
5. Dušanić Ivana 10/20 4
6. Đurić Zoran 28/20 8
7. Lalić Igor 18/20 12
8. Marić Ružica 30/20 6
9. Savanović Srđan 13/19 10
10. Savić Emilija 01/20 13

 

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 8 ili više bodova.

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 23.04.2021. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent