Navigacija

Arhitektura danas - obilazak lokacije

Oglasna pločaArhitektura

U četvrtak 18.03.2021. ćemo posjetiti lokaciju ovosemestralnog zadatka.

Okupljanje je od 08:15 do 08:20 u parkiću iza Hrama (aksijalno sa apsidom).

Molim sve da budu precizni i da se pridržavaju mjera u vezi za zaštitom sebe i drugih.