Navigacija

FZ_Rezultati pismenog dijela ispita (I termin)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni ispit iz predmeta Fizika zgrade položili su:

1. Tajana Radović 18/17   55%

Uvid u radove/konsultacije: utorak, 23.02. u 11 h.