Navigacija

STUDIO PROJEKAT 1 - RADIONICA

Oglasna pločaArhitekturaStudio projekta 1 - Čovjek i prostor - OA19SP1

Poštovani studenti,

obavještavamo Vas da će radionica iz predmeta Studio projekat 1, zakazana za utorak, 12.01.2021. godine, započeti predavanjima na Fakultetu političkih nauka u terminu od 12.00-13.00 časova, a zatim će uslijediti rad u prostorijama AGGF-a u Kampusu. 

Na radionicu je potrebno donijeti pribor za crtanje (olovke, tuševe, markere i slično), zatim obične bijele A4 i A3 formate papira, papir za skiciranje ili paus, te hamer bijele boje (ili eventualno tanji karton) za izradu makete. Za izradu makete na radionicu ne donositi ljepenku. 

Radionica je obavezna i za studente koji ponovo slušaju predmet AP1.

Vidimo se!