Navigacija

Engleski jezik_rezultati pismenog ispita_novembar, 2020.

GeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4Strani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8Strani jezik struke - SJS

Engleski jezik 3 

Teodora Đukanović 37/40

Engleski jezik 4 

Teodora Đukanović 37/40 

Engleski jezik 5

Teodora  Đukanović 30/40 

Arsenuje Vujasinović 31/40 

Engleski jezik 6

Arsenije Vujasinović 30/40 

Engleski jezik 7 

Branko Salatić 28/40 

Engleski jezik 8 

Branko Salatić 30/40 

Đole Lutovac 31/40 

Strani jezik struke 

Đole Lutovac 40/50 

 

Upis ocjena utorak, 08.12.2020. u 12.00 u kampusu kabinet 7.