Navigacija

URBANISTIČKA TEHNIKA_podjela studenata u grupe

Oglasna pločaArhitekturaUrbanistička tehnika - UT

Dragi studenti,

Na prve vježbe i predavanja iz predmeta Urbanistička tehnika, koje su prema rasporedu zakazane u petak 6.11.2020., dođite u prvu ili drugu grupu u zavisnosti od broja indeksa:

Prva grupa - neparni brojevi

Druga grupa - parni brojevi