Navigacija

Instalacije 1 - termin odbrane grafičkih radova

Oglasna pločaArhitekturaInstalacije 1 - I1

Termin obavezne odbrane grafičkih radova je u srijedu u 9:00. Na odbranu je obavezno donijeti i projekat na osnovu kog je rađen grafički rad (projekat sa AP3).