Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_12.10.2020.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita koji je održan 12.10.2020. godine položili su:

KI3

Goran Vasić -15

Stefan Nežić -14

Ratko Parović -14

 BKA

Andrea Trivunović - 16

Bogdan Bužanin - 13

Ognjen Radaković - 11

Srđan Lakić - 12

Andrea Janičić - 12

Bojana Todić - 12

Usmeni dio ispita će se održati u prethodno objavljenim terminima.