Navigacija

AG- Vraćanje blokova, potpis indeksa i upis ocjena

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonska grafika - AG

Dragi studenti 2. i 3. godine,

Vraćanje blokova, potpis indeksa i upis ocjena iz predmeta Arhitektonska grafika su planirani u utorak, 3.11. u terminu 10:00-11:00 na lokaciji u Stepe Stepanovića 77/3.

Iz kabineta za AG.